Varför behövs ventilation?

Frisk luft är en av de viktigaste förutsättningarna för liv. All luft innehåller dock olika föroreningar, i olika mängd, beroende på tid och plats. Det görs stora ansträngningar för att minska utsläpp som försämrar vår utomhusluft men tyvärr alldeles för lite för att förbättra inomhusklimatet. Inomhusluft är, om vi inte gör något med luften på vägen, utomhusluft plus det som tillkommer inomhus.

De flesta material t.ex. mattor, färger, flytspackel, spånskivor m.m. avger så kallade emissioner. Dessa ämnen kan vara allergiframkallande och skadliga för hälsan. Emissionerna ökar vid hög fukthalt, fukten i sig är den främsta anledningen till röta och mögel. I och med dagens täta hus så stannar föroreningarna kvar längre om det inte finns en fungerande ventilation. Luften inomhus är ofta sämre än den utomhus. Lägg till det faktum att vi tillbringar ca 90 % av vår tid inomhus så inser man snabbt att ett bra inomhusklimat och en väl fungerande ventilation är oerhört viktigt.

Täta hus!
Förr byggdes husen med naturliga otätheter, och människan mådde bra. Med energikrisen på 70-talet kom nya byggregler som krävde att nya hus skulle vara täta och energisnåla. I och med det påverkades också den naturliga ventilationen. Detta ledde till många problem som röta, fuktskador, mögel i bostaden och hälsoproblem för de boende.

Den farliga fukten!
Idag alstrar vi mycket mer fukt i våra bostäder än tidigare. Vi duschar varje dag, vi tvättar och torkar tvätt inomhus. Till detta kommer fukt från matlagning, blomsterbevattning och utandningsluft. Luftfuktighet är den mängd vatten som finns bundet i luften omkring oss. De stora problemen uppstår när fukten kondenserar i byggnadskonstruktionen, t.ex. i en yttervägg eller vind. Detta ger i många fall röta och mögelproblem. Med rätt typ av ventilation minskar risken för dessa problem. Vi människor mår bättre, blir effektivare och presterar mer om vi andas ren luft. Visste Du att en vuxen människa har dygnsförbrukning per dag på, ca 1 Kg vatten, 3 Kg mat men hela 30 Kg luft. Det motsvarar ca 25 000 liter luft. Varje dag!

Hur känner vi igen ett eller flera av dessa problem?
  • Kondens på insidan av fönster.
  • Instängd lukt.
  • Imma på spegel i badrum.
  • Svarta ”fläckar” runt ventil i t ex badrum.
  • Huvudvärk och allergiproblem.
Hur bör bostaden ventileras?
Grunden i all typ av ventilation är att man ”drar” luften igenom huset (undertryck skapas). Den fuktiga, förbrukade och illaluktande luften ventileras ut med hjälp av frånluftskanaler i bad, tvätt och kök. Då detta sker skapas ett undertryck i huset och ny frisk luft flödar in genom ventiler i sovrum, vardagsrum, kontor m.m. För att få den nya friska luften att fritt cirkulera från ”rena” utrymmen till ”smutsiga utrymmen” måste överluften fungera. Detta löses bäst genom ventilerade innedörrar, överluftgaller eller en öppen planlösning.

Tilluft
Den friska uteluften som tas in i ”rena” utrymmen som ex. sovrum och vardagsrum kallas för tilluft.

Frånluft
Den luft som ventileras ut från bostadens ”smutsiga” utrymmen så som badrum, toalett, klädvård och tvättstuga.

Överluft
Den luft som fritt skall kunna cirkulera mellan rummen i bostaden, från ”rena” till ”smutsiga/ fuktiga” utrymmen, kallas överluft. Vad säger byggnormerna? De svenska byggreglerna ställer krav på god ventilationen i nybyggda bostäder. En grundregel är att luften skall bytas 0,5 gånger i timmen.
Produktkatalog
Ladda ner produktkatalog med Retons sortiment.
Kontakta oss
Har du frågor om Retons sortiment? Kontakta oss på:
info@reton.se
COPYRIGHT © RETON 2010-2014. ALL RIGHTS RESERVED.